Wilki drapieżne
Wpisany przez Radek
wtorek, 13 listopada 2012 22:18
PDF Drukuj Email
„Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.” (Dz.Ap. 20. 29-30).

Apostoł Paweł przemawia do starszych zborowych ( biskupów ) z Efezu. To nie nowo nawróceni, lecz ci, co są pasterzami, filarami zboru. Chyba nie takich słów spodziewali się usłyszeć od Pawła. Nie dość, że nie upilnują powierzonych im „owieczek” przed wilkami, to jeszcze niektórzy z nich sami wilkami się staną. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że apostoł wie o tym i nie jest w stanie temu zaradzić. Po prostu tak będzie.

Dziś, dwa tysiące lat później, ostrzeżenie apostoła Pawła nadal jest aktualne. Różnie wyglądają nasze zbory. Osoby ambitne, przywódcze, nietolerancyjne i nie skore do usługiwania pojawiają się wszędzie. To cały zbór musi czuwać, aby nie stać się ich niewolnikami. Dla mnie jednak najważniejsza lekcja ze słów apostoła to ta, aby samemu nie upaść. Jakże wymowne są słowa Pana Jezusa: Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie !”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.

Słyszę też nieraz stwierdzenie: „raz zbawiony, na zawsze zbawiony”. Sam bym tak chciał, lecz ( w myśl powyższych cytatów ) czy aby na pewno zbawiony ?

Adam
Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2012 00:29