Wyznanie wiary
Wpisany przez Administrator
niedziela, 12 czerwca 2011 20:49
PDF Drukuj Email
Wierzymy w trójjedynego Boga.

1. Wierzymy, że jest JEDEN, ŻYWY BÓG OJCIEC wszystkich ludzi, jedyny, wieczny, wszechobecny i wszechwiedzący, suwerenny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny i miłosierny, łaskawy i sprawiedliwy.

2. Wierzymy, że JEZUS CHRYSTUS, jest Bogiem, jednorodzonym Synem Bożym, Zbawicielem i Odkupicielem, który został ukrzyżowany, złożony w grobie, a trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje, który jest drogą, prawdą i życiem, zapowiedzianym Mesjaszem, który objawił miłość Ojca do wszystkich ludzi.

3. Wierzymy, że DUCH ŚWIĘTY przyszedł od Ojca i Syna, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.

4. Wierzymy, że PISMO ŚWIĘTE jest słowem natchnionym przez Boga, pożyteczną i praktyczną wskazówką „jak żyć”, mające pierwszeństwo nad tradycją i wszelką opinią ludzką.

5. Wierzymy, że CZŁOWIEK został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, ale uległ kuszeniu diabła i w następstwie tego zbuntował się przeciwko Bogu i bez pojednania z Bogiem idzie na wieczne oddzielenie od Boga.

6. Wierzymy, że jedyną DROGĄ do pojednania się z Ojcem, zbawienia i wiecznego życia w Królestwie Bożym jest upamiętanie, pokuta ze swoich grzechów i uznanie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.

7. Wierzymy, że oto dzisiaj jest dzień ZBAWIENIA i czas przyjęcia Bożej miłości w osobie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dzieje Apostolskie 4:12)

Wierzymy, że Pan nasz i Bóg nasz, Jezus Chrystus żyje i przemienia życie ludzi. Tylko osobista, intymna więź z Nim daje pewność zbawienia, pełnię szczęścia i wolności w tym życiu i życie wieczne w przyszłości, w nadchodzącym Królestwie Bożym.

 

Poprawiony: piątek, 03 września 2021 20:12